Vormgeving

Tekst en beeld moeten niet alleen inhoudelijk sterk zijn, ze moeten ook adequaat vormgegeven worden. Ook daar zorgen wij voor. Goede headings, streamers en quotes (tekstuele aandachttrekkers) vallen wellicht ook onder dit chapiter. Onze vormgevers weten tekst en beeld op een eigentijdse en doelgerichte manier te combineren.